Ny artikkel: Samlinger for dem som overlevde Utøya

 shutterstock_149028368
I dagene som fulgte 22. juli 2011 måtte Helse-Norge erkjenne at ingen var forberedt på den omfattende hjelpeoppgaven som krevdes. Helsevesenet i Norge møter tradisjonelt klientene individuelt. I enkelte situasjoner er det likevel et sterkt kollektivt aspekt. Dette skriver psykiatrisk sykepleier Eirik Mathiesen i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforeningen. Se artkkel HER