Nullvisjon selvmord – Nordland har vedtatt handlingsplan

Nullvisjon selvmord – Nordland har vedtatt handlingsplan

Fylkestinget i Nordland, som første i landet, vedtok 8. juni en handlingsplan om forebygging av selvmord.

De sistshutterstock_102733595e fem årene har 138 personer tatt livet sitt i Nordland. Handlekraftige politikere på fylkestinget har tatt tak i problematikken og vedtok i april 2014 å arbeide for en ”nullvisjon for selvmord”. Dette har vært en sak som har skapt stort engasjement på tvers av partitilhørighet. Nullvisjonen har nå blitt konkretisert gjennom “Nullvisjon selvmord. Handlingsplan 2015 – 2020“som ble vedtatt av fylkestinget 8. juni.

Fylkestinget i Nordland ser på selvmord som dypt alvorlig og tragisk for de som blir berørt. I tillegg er omfanget av selvmord en stor utfordring for lokalsamfunnene og for samfunnet som helhet.

Målet med handlingsplanen er mer fokus på psykisk helse, forebygging og oppfølging av de som opplever å miste noen i selvmord.

Handlingsplanen består av 49 tiltak innenfor fem ulike delmål – god psykisk helse og mestring i befolkningen, redusert forekomst av selvmord og selvskading i risikogrupper, god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte, pårørende og andre berørte, et kunnskapsbasert tjenesteapparat og kunnskapsbaserte strategier. RVTS Nord og Vivat Selvmordsforebygging er nevnt i flere av handlingsplanens tiltak som viktige samarbeidspartnere knyttet til kompetanseheving.

Se medieomtale av saken:

Selvmord er et kjempestort samfunnsproblem, og det ønsker vi å gjøre noe med

Mistet broren i selvmord – nå krever hun en nullvisjon

 

Se video fra saksbehandlingen i Nordland Fylkesting