Nettverkssamling for psykososiale kriseteam i Finnmark

Vadsø kommune inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), ledere og medlemmer av de psykososiale kriseteamene til nettverkssamling i Alta den 6.-7. mars 2017.

Samlingen er en oppfølging av tidligere nettverkssamlinger for psykososiale kriseteam i Finnmark. Målsettingen for samlingene har vært faglig påfyll og nettverksbygging gjennom blant annet årlige fysiske møter. Temaene i år er valgt ut fra tilbakemeldinger fra deltakerne i samlingen i 2015. Det faglige fokuset bygger på Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, IS-2428, «Mestring, samhørighet og håp», som ble lansert i april 2016.

Samlingen er gratis og det er plass til 2 fra hvert kriseteam. Vi dekker overnatting for inntil 2 personer fra hver kommune. Reise dekkes ikke.

Kommunene kan melde på flere enn 2 fra sitt kriseteam. Dersom det ikke kommer 2 fra hver kommune, vil vi vurdere hvilke kommuner som får flere deltakere med på de ledige plassene. For disse dekker vi altså dagpakker og overnatting.Vi vil også vurdere om de kommunene som ikke får med alle de har meldt på, likevel kan delta. Dette forutsetter ledig kapasitet på hotellet og at kommunen da dekker utgifter til dagpakker og overnatting. Påmeldingsfristen er 14.februar.

 

Invitasjon PDF-format

Link til påmeldingen her