Nettbasert læringskurs for PP-tjenesten

Videoer om barn og traumer

Ole G. Lillevik, førstelektor ved UIT Narvik og spesialkonsulent hos oss ved RVTS Nord har i forbindelse med Utdanningsdirektoratets SEVU-PPT (Strategisk for etter-, videreutdanning i Pedagogisk psykologisk tjeneste) kommet med videoer om barn og traumer. I tillegg er det også en presentasjonsvideo om RVTS inne under modul 1. Result UiT har produsert videoene.  De kan sees på https://www.sevuppt.no/ for mer info om hva videoene er del av.

Her er link til videoene på nettsiden til pp-tjenesten:

Modul 1: Barn og traumer

Presentasjonsvideo av RVTS med Dagfinn Sørensen:

Modul 1: Presentasjon av RTVS

Noen av videoene ligger også på youtube: