Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere

Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til en nasjonal fagkonferanse om helsemessig oppfølging av asylsøkere i Norge den 16. desember

Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere

Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo

Kl. 09.00-16.00
Sideinnhold

NB! Startstidspunktet er endret fra 09:30 til 09:00.

PÅMELDING

Norge opplever som resten av Europa stor tilstrømning av asylsøkere. UDI anslår at med dagens migrasjonstall kan det bli behov for 100 000 plasser i asylmottak i Norge i 2016.  Situasjonen har stor politiske oppmerksomhet og krever godt og koordinert innsatsarbeid både på kort og lang sikt. Det er i kommuner og helseforetak det viktigste arbeidet foregår. Helsemessig er utfordringen særlig knyttet til smittsomme sykdommer og de psykososiale utfordringene.

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er blant andre bidragsytere til konferansen.

PROGRAM (foreløpig)
DEL I PLENUMSFORELESNINGER OG PANELDEBATT
Kl. 09:00 – 13:00
 
DEL II PARALLELLE SESJONER (PS)
Kl. 13:00 – 16:00
PS 1 SMITTEVERN
PS 2 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING

 

Klikk her for påmelding til fagkonferansen.

Fristen for påmelding er tirsdag 08.12.2015.

Fagkonferansen har plass til 210 deltakere, og er gratis. Meld deg på i god tid – det kan fort bli fullt.

Det søkes om godkjenning av kurset fra Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Norsk psykologforening.

Konferansens målgrupper er: smittevernleger, kommuneleger, kommunepsykologer, ledere/helsepersonell i relevante sykehusavdelinger, fagdirektører i RHF/HF, ledelse i kommune, ansatte i fylkesmennenes helseavdeling, ledere/helsepersonell som arbeider med psykososial oppfølging i kommune, ansatte i  relevante kompetansesentre, relevante frivillige og bruker- og interesseorganisasjoner.

Konferansen vil bli strømmet direkte og kan følges online der du er. Det er ikke krav om påmelding for å følge konferansen online. Opptak av strømmingen og presentasjoner vil bli lagt ut her etter konferansen.

Konferansen er kostnadsfri for alle deltakerne. Dersom man har behov for transport eller overnatting i forbindelse med konferansen må dette dekkes av hver enkelt deltaker.