Møte med Forandringsfabrikken

Onsdag 21.september hadde vi besøk av Forandringsfabrikken.

forandringsfabrikken-1Forandringsfabrikken jobber med prosjektarbeid, påvirkningsarbeid og opplæringsarbeid rettet mot barnevern, psykisk helsevern og skolevesenet. På møtet fortalte de oss om sine aktive prosjekter som «Mitt liv», hvor de jobber opp mot barnevern. Barn og unge i hjelpesystemene kan bidra med viktig kunnskap om hvordan hjelpesystemer, og skole fungerer for de innad i systemet. De bidrar med sitt unike perspektiv. Det var et hyggelig møte, med engasjert ungdom som hadde mye på hjertet.