Midlertidig opphold i Norge

Notat fra NOAS, Redd Barna og FO

NOAS, Redd Barna og FO har gjennomgått 50 enkeltsaker hvor enslige mindreårige har fått midlertidig opphold. Kartleggingen viser at midlertidig opphold gis til ungdom i svært sårbare situasjoner, og at det er store mangler i UDIs vurdering av hensynet til barnets beste (noas.no)

Les notatet her

 

Gå inn her for å lese mer