Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 – 2.gangs utlysning

Frist 23. feburar! FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

​Ved tildelingen for 2018 vil følgende prioriteres:

  • Helsefremmende og helsehemmende faktorer for psykisk helse og rusmiddelavhengighet
  • Kulturmøter i psykisk helsevern og rus i den primære helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten
  • Barn og ungdom
  • Brukerperspektivet
  • Urfolksperspektivet
  • E-helse, samhandling

Søknader som omhandler lule- og sørsamiske forhold ønskes spesielt velkomne. Det er en fordel om forskningsprosjektene har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

For å lese mer, og søke trykk her

Tekst hentet fra Finnmarkssykehuset