Livet i tvungen eksil

For å kunne møte en flyktningpasient på en god måte, er det viktig at helsepersonell setter seg inn i hvordan nettopp denne pasienten opplever sitt liv i tvungen eksil.

Det å leve i tvungen eksil er annerledes enn når personer frivillig velger å flytte til et annet land for å bygge opp et nytt liv der.  De fleste asylsøkere og flyktninger kommer ikke til Norge fordi de ønsker å bosette seg akkurat her. De flykter fra krig og forfølgelse, og mange faktorer under flukten vil være avgjørende for hvilket land de ender i.

Det er rettet kritiske innvendinger til forskningen på situasjonen til flyktninger/asylsøkere, fordi flyktninger ofte blir fremstillet som ofre. Det søkes etter en felles essens av flyktningtilværelsen eller flyktningopplevelsen, noe som ikke finnes, fordi flyktninger er forskjellige. Livet i tvungen eksil kan innebærer tap på mange ulike nivå og områder, men det kan også representere frihet, sikkerhet og muligheter.

Brudd kan også oppleves forskjellig. Brudd er for eksempel forbundet med tap av hjem, men dette betyr ikke nødvendigvis å tape sin identitet. Brudd kan også bety frihet og sikkerhet. Livet i tvungen eksil kan by på mange muligheter som man tidligere ikke har hatt. For eksempel ser vi at mange kvinner opplever stor frihet og verdighet med de rettigheter som kvinner i Norge har.