Lenker

 

A
Alternativ til Vold (avd.Tromsø)

Amathea (Veiledningstjeneste for gravide)

Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Anonyme Narkomane
Arbeid og psykisk helse (Helsedirektoratet)

B
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barnehuset Tromsø, for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard
Barneombudet
Blålys – landsforeningen for seksuelt misbrukte

C

D
Dixi, ressursside for voldtatte

dinutvei.no – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

E

F
FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep
Folkehelseinstituttet

G

H
Helsebiblioteket
Helsedirektoratet
helsenorge.no – den offentlige helseportalen
Helsetilsynet for klager
HivNorge (Hiv – positives rettigheter og interesser)

Hvor lite skal du finne deg i? Politiets side om vold i nære relasjoner

Høgskolen i Narvik (videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk)
Høgskolen i Narvik (videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling)

Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling

I
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDI

International Society for Traumatic Stress Studies

Institutt for klinisk sexologi og terapi

 

J
Januscentret (DK) (arbeider med barn og unge med seksuelt grenseoverskridende atferd)

K
Krisehjelp ved selvmordstanker
Kirkens SOS

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Klara Klok – unghelse.no
Krisesentersekretariatet
Krisesenter.no (oversikt over krisesentere i landet)
Kors på halsen (Røde Kors` samtaletilbud for barn og unge)
Kompetansesenter Rus, Nord Norge

Kommunetorget.no (for planlegging av folkehelse – og rusarbeid)

Kontoret for voldsoffererstatning.

Kriminalitetsforebyggende råd, KRÅD

L
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for Voldsofre
LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

M
Mighealthnet – Et informasjonsnettverk om helse- og omsorgstjenester for migranter og minoriteter i Europa
MiRA-Senteret
Mental Helse

N
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF)
NoAbuse (Webportalen mot overgrep)
Norasenteret (Mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark)
Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt

Norsk organisasjon for asylsøkere/Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS)

O
Organisasjonen voksne for barn
P
Pasienthåndboka
Pasientombud for bistand
Politiet
Psykisk.no (Informasjon om hjelpetilbudet innen psykisk helse-feltet)
Psykisk helse – Rådet for psykisk helse

Q

R

Radikalisering, Regjeringens ressursside

Redd Barna
Rustelefonen
RVTS Midt
RVTS Sør
RVTS Vest
RVTS Øst
Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (gratis offentlig lavterskeltilbud til alle som er berørt av kriminalitet)

S
Samisk kompetanseenhet (SANKS)
Samisk krise- og incestsenter
Selvhjelp for invandrere og flyktninger (SEIF)
Selvskading.info (For deg som er ung og skader deg selv med vilje)
Senter for Krisepsykologi
Sinnemestring

Statens institutt for rusmiddelforskning
Sjumilssteget – for barn og unges beste
SMISO – støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms
SMISO – støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Nordland
Socialstyrelsen i Danmark (nettside med mye interessant fagstoff, blant annet om vold mot barn)
Stine Sofie stiftelsen

Stoppvold – ATVs side, spesielt rettet mot unge 
SUSS (Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet)

T
Transseksuelles brukerorganisasjon (HBRS)

Traumenett (en publiseringskanal for undervisningsprogrammer og annet digitalt kursmateriell produsert av RVTS Sør)

U
ung.no
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Ungdomstelefonen (Skeiv Ungdoms telefontjeneste)
Utsatt mann (nettside for menn utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten)

V
Vennligst forstyrr! – Redd Barnas kampanje mot vold
VIVAT (førstehjelpskurs, selvmordsforebygging)
Vern for eldre (nasjonal kontakttelefon og informasjonsside som er finansiert av Helsedirektoratet)

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å