Kurslederopplæring i «Exit» i Salten

Kurslederopplæring i «Exit» i Salten

11. mai går vi i gang med å lære opp kursledere i gruppeintervensjonen «Exit» for kommunalt ansatte, BUP-ansatte og ansatte ved EM-mottakene i Salten.

«EXIT» er en forebyggende gruppeintervensjon som anvender bevegelse, tegning, musikk, dans og drama i tillegg til det verbale uttrykket. Den har vist seg å være velegnet for traumatiserte flyktninger. Modellen er utviklet av Melinda Ashley Meyer DeMott.

Her er en link til en film om «Exit»

Fauske Hotell er i streik – så fagdagen 10 mai er flyttet til Ankerske scene på Fauske og Exit-kurset 11 og 12 mai er flyttet til Rognan Hotell.

Fra kl. 10.00 – 18.00 den 11 mai og fra kl. 10.00 – 15.00 den 12 mai på Rognan Hotell, arrangerer vi opplæring i gruppeintervensjonen for personer som skal lede «Exit»-grupper. Det er plass til inntil 24 deltaker på kurset. Man kan melde seg på ved å sende en e-post til:  Oddny.Igland@unn.no

I forkant av kurset blir det arrangert to frittstående fagdager for flest mulig ansatte ved de aktuelle mottakene og deres kommuner. Her vil gruppeintervensjonen «Exit» bli presentert.

9. mai: Fagdag på Hovedhuset på Vensmoen, klokken 10.00 – 1600. Her inviteres alle ansatte på Vensmoen EM, Fauske EM (Røbrygga, kommunalt ansatte som arbeider med enslige mindreårige og ansatte fra Hamarøy internasjonale senter, som har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Hamarøy kommune. Påmelding til arrangementet på Vensmoen sendes til: wenche.skarheim@eiendomnor.no

10 mai: Fagdag på Ankerske Scene på Fauske, klokken 10.00 – 16.00. Her inviteres alle ansatte på Røvika EM, Sørfold EM, Tverlandet EM og kommunalt ansatte som arbeider med enslige mindreårige. Påmelding til arrangementet sendes til ulf.flones@fauske.kommune.no

Deltakere fra Salten vil bli prioritert i denne opplæringen. Det vil bli arrangert ny Exit-opplæring høsten 2016 for deltakere fra andre regioner i Nord-Norge. 

Fagdager og kurs er gratis.

Her er en link til et intervju med Melinda Meyer – fra tidsskriftet «Sykepleien» og en artikkel om «Exitgrupper» på Gjøvik Barne- og ungdomssenter.