Kursdag om skriving av spesialisterklæringer

Onsdag 2. november arrangerer RVTS kursdag om skriving av spesialisterklæringer.

shutterstock_237912973-719x495Kurset vil gi spisskompetanse i traumatiseringstematikk, og vi har samlet den ypperste kompetanse på feltet for å tilby en psykologisk og juridisk gjennomgang av hvordan man kan dokumentere eventuelle alvorlige følgevirkninger av traumatisering. Programmet har et generelt tilsnitt, men psykologiske og juridiske aspekter vil bli belyst med veteraner som eksempel. Kurset finner sted på Scandic Ishavshotell i Tromsø onsdag 2. november.

 

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som fritt spesialkurs og som vedlikeholdsaktivitet.

Kurset er også godkjent av Legeforeningen som etterutdanning i psykiatri.

 

Program:

09:30 – 10:00: Registrering og kaffe

10:00 – 10:15: Åpning med presentasjonsrunde

10:15 – 11:00: Veteraners psykiske helse – det brede skadebildet v/ spesialkonsulent Aleksander Hamborgstrøm og psykologspesialist PhD Kai Krogh

11:00 – 12:15: Diagnostisering av traumelidelser og hovedtrekk ved behandling v/ psykolog PhD Joar Øverås Halvorsen

12:15 – 13:00: Lunsj

13:00 – 14:15: Skriving av spesialisterklæringer v/ professor og psykiater Rolf Wynn

14:15 – 15:30: Sammensetning av testbatteri v/ professor Jens Egeland

15:30 – 15:45: Pause

15:45 – 17:00: Rettigheter, yrkesskade og andre juridiske temaer v/ advokat Else Marie Merckoll

17:00 – 17:30: Avslutning, oppsummering og diskusjon

 

Kursavgiften er på kr. 800,- inkludert dagpakke.

Påmelding gjøres her.