Tidlige traumer og sårbarhet for voldelig ekstremisme: Fokus på forebygging

Konferansen holdes 13.oktober. Foredraget av Ann Speckhard ved Georgetown University i USA og Peter Simi ved University of Nebraska. Søknadsfristen er utvidet til 1.oktober.

Den 13. oktober arrangerer RVTS Nord konferanse om forebygging av ulovlig radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom.

Konferansen finner sted på Scandic Ishavshotell i Tromsø, fredag 13. oktober, kl. 09:00 – 16:00.

Den er gratis, og vi dekker lunsj. Det er totalt 100 plasser, for påmelding trykk her


Identifisering og forebygging av ulovlig radikalisering er en viktig samfunnsoppgave. Bekymringstegn knyttet til radikalisert adferd må forstås og tolkes i sin rette sammenheng. Det er derfor viktig å ha kunnskap om de psykologiske og sosiale faktorer som kan bidra til en radikaliseringsprosess.

To av foredragene foregår på engelsk.

Dr. Ann Speckhard holder foredraget «From Childhood Trauma to Violent Extremism». Ann Speckhard er Director of the International Center for the Study of Violent Extremism ved Georgetown University i USA. Hun er en internasjonalt anerkjent forsker, og har skrevet en rekke bøker om emnet.

Dr. Peter Simi, Professor ved  University of Nebraska, Omaha skal holde foredraget “From Childhood Trauma to Violent Right Wing Extremism”. Han har forsket på ekstremistiske grupper og vold i over 20 år.


Scandic Ishavshotell har reservert rom for de som må overnatte. Du kontakter selv hotellet direkte, tel. 776 66 497 og oppgir kode 46164768.

Vi anbefaler å booke hotellrom så snart du vet at du skal delta, da hotellet har et begrenset antall plasser pga mye turisme. RVTS Nord kan i særskilte tilfeller vurdere bidrag til reise og opphold, noe det må søkes om på forhånd. Konferansen er rettet mot fagfolk som arbeider med utsatt ungdom, inkludert barnevern, skolesektor, utekontakter, SLT-koordinatorer, UDI/IMDI, flyktningetjenesten/asylmottak, ansatte i politiet/PST, NAV, representanter for Fylkesmannen.


For PDF av program trykk her


For mer informasjon, ta kontakt med Brita Benjaminsen eller Kai Krogh, RVTS Nord, tel. 777 54380

Søknadsfrist er utvidet til 1.oktober.

Velkommen til en spennende konferanse!