Tidlige traumer og sårbarhet for voldelig ekstremisme: Fokus på forebygging

Konferansen ble avholdt 13.oktober. Foredrag av Ann Speckhard ved Georgetown University i USA og Peter Simi ved University of Nebraska.

Den 13. oktober arrangerete RVTS Nord konferanse om forebygging av ulovlig radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom.

Konferansen fant sted på Scandic Ishavshotell i Tromsø, fredag 13. oktober, kl. 09:00 – 16:00.


Identifisering og forebygging av ulovlig radikalisering er en viktig samfunnsoppgave. Bekymringstegn knyttet til radikalisert adferd må forstås og tolkes i sin rette sammenheng. Det er derfor viktig å ha kunnskap om de psykologiske og sosiale faktorer som kan bidra til en radikaliseringsprosess.

To av foredragene foregikk på engelsk.

Dr. Ann Speckhard holder foredraget «From Childhood Trauma to Violent Extremism». Ann Speckhard er Director of the International Center for the Study of Violent Extremism ved Georgetown University i USA. Hun er en internasjonalt anerkjent forsker, og har skrevet en rekke bøker om emnet.

PDF-FIL av Ann Speckhards foredrag

Dr. Peter Simi, Professor ved  University of Nebraska, Omaha skal holde foredraget “From Childhood Trauma to Violent Right Wing Extremism”. Han har forsket på ekstremistiske grupper og vold i over 20 år.

PDF-FIL av Peter Simis foredrag

Anders Lundesgaard – PDF-FIL av Anders Lundesgaards foredrag


Konferansen var rettet mot fagfolk som arbeider med utsatt ungdom, inkludert barnevern, skolesektor, utekontakter, SLT-koordinatorer, UDI/IMDI, flyktningetjenesten/asylmottak, ansatte i politiet/PST, NAV, representanter for Fylkesmannen.


For PDF av program trykk her


Bilder fra konferansen:

Anders Lundesgaard innleder konferansen
Dr. Peter Simi foredrag
Foredrag med Anders Lundesgaard
Foredrag med Anne Speckhard
Filmvisning
Forebygging av radikalisering hos sårbar ungdom, eksempler fra Bergen. Alle gir hverandre en klem.