Kurs med psykologspesialist/PhD Suzette Boon

Innføring i «Trauma and Dissociation Symptoms Interview», arrangeres av Modum bad.

Kurset holdes 9.mars på Kildehuset, Modum bad. Nederlandske Suzette Boon (PhD) har gjennom mange år vært sentral i arbeidet med å kartlegge, forstå og behandle dissosiasjon og kronisk traumatisering. I tillegg til sitt arbeid som psykoterapeut ved et traumesenter i Zeist, driver hun en omfattende internasjonal undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Hun har publisert en rekke bøker og fagartikler, og er president for European Society for Trauma and Dissociation.

  • Kurset holdes på engelsk.
  • Fra klokken 9.30 til 16.00. Registrering fra kl. 9.00.
  • Kursavgift: Kr. 1950,- (inkl. enkel lunsj).
  • Utvidet påmeldingsfrist: 3. mars. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en eventuell avmelding senere enn 16. februar.
  • Fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet? Ta kontakt med oss for tilbud om redusert pris.

For påmelding gå inn på Modum Bad