Kurs i klinisk suicidologi 7.–8. juni 2017

Målgruppe: leger og pykologer som arbeider med barn og ungdom

Bli en sikrere og bedre behandler i møte med barn og ungdom med suicidal atferd.

Kurs i klinisk suicidologi – selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo arrangerer spesialistkurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom.

Kurset går over to dager, 7. og 8. juni 2017, på Clarion Collection Hotel Gabelshus i Oslo – kursansvarlig Ruth-Kari Ramleth, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk barne- og ungdomspsykologi vil bli prioritert.

 

For påmelding:

https://nettskjema.uio.no/answer/79056.html

 

For ytterligere informasjon se vedlagte flyer eller våre nettsider:

www.selvmord.no

 

fraselvmordsrisikovurderingbehandlingavkronisksuicidalitet