Krisehjelp

Tilbud for akutt hjelp

tumblr_n7fgnop0bz1st5lhmo1_1280RVTSene er kompetansemiljøer som bistår og rådgir organisasjoner og folk i hjelpeapparatet. Vi har ikke et tilbud for mennesker som trenger akutt hjelp.

For å få oversikt over hjelpetilbudet i ditt område bør du sjekke tilbudet i din kommune (fastlege, legevakt, helsestasjon, psykisk helsetjeneste etc). For å komme til kommunenes nettsider – gå inn på www.norge.no/

På www.psykisk.no/ gis en beskrivelse av hjelpetilbudet innen psykisk helse-feltet.

Krisehjelp ved selvmordstanker
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/krisehjelp/index.html

Krisesenter
Oversikt over landets krisesentre finner du her:
www.krisesenter.com/sekretariatet/kontaktliste.html
www.krisesenter.no/krisesenter.php
www.unghelse.no/wips/1113768243

Voldtektsmottak
Oversikt over landets voldtektsmottak finner du her:
www.unghelse.no/wips/1342982718/
www.unghelse.no/

Nasjonale hjelpe- og krisetelefoner
Nedenfor er det en liste over nasjonale hjelpe- og krisetelefoner.
Nederst på siden er det lenker til nettsteder med mer informasjon.

Nasjonale krisetelefoner
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Kirkens SOS:
Åpen hele døgnet.
815 33 300
Mental Helse Hjelpetelefonen:
Åpen hele døgnet.
810 30 030
Røde Kors-telefonen for barn og ungdom:
800 33 321
Homofiles ungdomstelefon:
810 00 277
Dixi, ressurssenter for voldtatte:
Dixis mobiltlf.:
22 44 40 50
930 58 070
Barneombudet – grønt nummer:
800 31 700
Vern for eldre – nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold.
Grønt nummer:
Åpningstider: 09.00 – 15.00 man. – fre.
800 30 196
Bekymringstelefon for eldre:
Åpningstider: 09.00 – 14.00 man. – fre.

94 85 60 04

Hjelp ved frykt for tvangsekteskap

Røde Kors informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:
Åpningstider mand-fred: 9 – 17
815 55 201
Selvhjelp for invandrere og flyktninger – SEIF:
Ved kriser, SEIF:
22 03 48 30
22 11 40 04
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap:
Kompetanseteamet er rådgivende instans for førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som omhandler tvangsekteskap.
E-post: kompetanseteamet@imdi.no
Nettsider: http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/
47 80 90 50

Hjelpetjenester på nett
Si det med ord (Mental Helse): www.sidetmedord.no
Kirkens SOS: www.kirkens-sos.no/
Røde Kors: www.korspahalsen.no
Vern for eldre: www.vernforeldre.no/wip4/