Krisehjelp

Krisehjelp
RVTSene er kompetansemiljøer som bistår og rådgir organisasjoner og folk i hjelpeapparatet. Vi har ikke et tilbud for mennesker som trenger akutt hjelp.

For å få oversikt over hjelpetilbudet i ditt område bør du sjekke tilbudet i din kommune (fastlege, legevakt, helsestasjon, psykisk helsetjeneste etc). For å komme til kommunenes nettsider – gå inn på www.norge.no/

www.psykisk.no/ gis en beskrivelse av hjelpetilbudet innen psykisk helse-feltet.

Krisehjelp ved selvmordstanker

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/krisehjelp/index.html
Krisesenter

Oversikt over landets krisesentre finner du her:

www.krisesenter.com/sekretariatet/kontaktliste.html

www.krisesenter.no/krisesenter.php

www.unghelse.no/wips/1113768243

Voldtektsmottak

Oversikt over landets voldtektsmottak finner du her:

www.unghelse.no/wips/1342982718/

www.unghelse.no/

Nasjonale hjelpe- og krisetelefoner

Nedenfor er det en liste over nasjonale hjelpe- og krisetelefoner.

Nederst på siden er det lenker til nettsteder med mer informasjon.

Nasjonale krisetelefoner

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Kirkens SOS:

Åpen hele døgnet.

815 33 300
Mental Helse Hjelpetelefonen:

Åpen hele døgnet.

810 30 030
Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321
Homofiles ungdomstelefon: 810 00 277
Dixi, ressurssenter for voldtatte:

Dixis mobiltlf.:

22 44 40 50

930 58 070

Barneombudet – grønt nummer: 800 31 700
Vern for eldre – nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold.

Grønt nummer:

Åpningstider: 09.00 – 15.00 man. – fre.

800 30 196
Bekymringstelefon for eldre:

Åpningstider: 09.00 – 14.00 man. – fre.

94 85 60 04
Hjelp ved frykt for tvangsekteskap
Røde Kors informasjonstelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:

Åpningstider mand-fred: 9 – 17

815 55 201
Selvhjelp for invandrere og flyktninger – SEIF:

Ved kriser, SEIF:

22 03 48 30

22 11 40 04

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap:

Kompetanseteamet er rådgivende instans for førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som omhandler tvangsekteskap.

E-post: kompetanseteamet@imdi.no

Nettsider: http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/

47 80 90 50

 

Hjelpetjenester på nett

Si det med ord (Mental Helse): www.sidetmedord.no

Kirkens SOS: www.kirkens-sos.no/

Røde Kors: www.korspahalsen.no

Vern for eldre: www.vernforeldre.no/wip4/