Konferanse om forebygging av ulovlig radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom

Konferansen holdes 13.oktober. Hovedforedraget holdes av Ann Speckhard ved Georgetown University i USA. Søknadsfristen er 20.september.

Den 13. oktober arrangerer RVTS Nord konferanse om forebygging av ulovlig radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom.

Konferansen finner sted på Scandic Ishavshotell i Tromsø, fredag 13. oktober, kl. 09:00 – 16:00.

Den er gratis, og vi dekker lunsj. Det er totalt 100 plasser, for påmelding trykk her


Identifisering og forebygging av ulovlig radikalisering er en viktig samfunnsoppgave. Bekymringstegn knyttet til radikalisert adferd må forstås og tolkes i sin rette sammenheng. Det er derfor viktig å ha kunnskap om de psykologiske og sosiale faktorer som kan bidra til en radikaliseringsprosess.

Hovedforedraget holdes av dr. Ann Speckhard. Det har tittelen «From Childhood Trauma to Violent Extremism». Ann Speckhard er Director of the International Center for the Study of Violent Extremism ved Georgetown University i USA. Hun er en internasjonalt anerkjent forsker, og har skrevet en rekke bøker om emnet. Konferansespråket er engelsk.

Scandic Ishavshotell har reservert rom for de som må overnatte. Du kontakter selv hotellet direkte, tel. 776 66 497 og oppgir kode 46164768.

Vi anbefaler å booke hotellrom så snart du vet at du skal delta, da hotellet har et begrenset antall plasser pga mye turisme.

RVTS Nord kan i særskilte tilfeller vurdere bidrag til reise og opphold, noe det må søkes om på forhånd.

Konferansen er rettet mot fagfolk som arbeider med utsatt ungdom, inkludert barnevern, skolesektor, utekontakter, SLT-koordinatorer, UDI/IMDI, flyktningetjenesten/asylmottak, ansatte i politiet/PST, NAV, representanter for Fylkesmannen.


«The Prevention of Violent Extremism»

Scandic Ishavshotel, Tromsø, Panorama Hall

 

08:30 – 09:00:    Registration

09:00 – 09:30:   Opening & Welcome Organization of Regional Prevention

09:30 – 11:30:  “From Childhood Trauma to Violent Extremism” Dr. Ann Speckhard

11:45 – 12:30:   Group Work   “Implications for Preventive Work with Adolescents”

12:30 – 13:15:   Lunch

13:15 – 14:00:   Dr. Speckhard (continued)

14:15 – 15:00:  Panel Discussion

15:00 – 15:30:  Local Prevention Work Groups

15:30 – 16:00:  Summary and Future Directions

 


For mer informasjon, ta kontakt med Brita Benjaminsen eller Kai Krogh, RVTS Nord, tel. 777 54380

Søknadsfrist er 20. september.

Velkommen til en spennende konferanse!