EXIT – Konferanse: Hvordan snu stress til energi i en utfordrende hverdag?

I samarbeid med RKBU Nord, Bufetat Nord og UDI Regionkontor Nord arrangerer RVTS Nord konferanse om EXIT. Jobber du med mennesker som opplever mye stress? Jobber du i skole, DPS, VOP, NAV, BUP, Barnevern, flyktningtjeneste, mottak etc? Dette er en åpen, gratis konferanse for deg.

Påmeldingsfrist 1.november

Konferansen holdes på Scandic Ishavshotel

15.november

Det er holdt av hotellrom på Scandic

Bestilles på mail: meeting.ishavshotel@scandichotels.com

Referanse 46327196

Det anbefales å bestille i god tid.

 


EXIT (Expressive Arts in Transition)

  • Et forebyggende gruppetilbud som anvender bevegelse, tegning, musikk, dans og drama i tillegg til det verbale uttrykket.
  • Forebyggende gruppeintervensjon for traumatiserte mennesker for å komme i kontakt med og uttrykke avstengte følelser.
  • EXIT bruker alle sanser og oppfordrer deltagerne å være tilsted i egen kropp og å fokusere på ferdigheter og gode minner, samt å tenke på fremtid og å ha ansvar for egen fremtid.
  • Relasjoner er fremmet i gruppen for å motvirke tilbaketrekning og depressive reaksjoner.

Metoden er utviklet av Melinda Ashley Meyer DeMott ved Norsk Institutt for kunst og uttrykksterapi (NIKUT) og blir bl.a. brukt til stabilisering etter traumatiske opplevelser og stresshåndtering for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Forskning på metoden har blitt gjennomført i regi av NKVTS og implementering av EXIT i Nord-Norge har blitt gjennomført i Regi av RVTS-Nord og NIKUT.

EXIT er lett å tilpasse ulike målgrupper og kan brukes overfor mange mennesker som er i krevende livssituasjoner. Spesielt relevant for de som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, behandling og miljøterapi.

Metoden er i ferd med å implementeres på bla skoler, helsestasjoner, arbeidstreningsprogrammer, v/BUP, v/DPS og flyktningmottak mange steder i landet.

 

Foreløpig program