Barndommen følger deg resten av livet

Svik og svikt, Tysfjord-saken og erfaringer fra handlingsplanen «En god barndom varer livet ut» er tema 10. og 11. april på denne samarbeidskonferansen. Meld deg på, du som jobber med eller for barn og unge.

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» er en samarbeidskonferanse som holdes i Tromsø på Scandic Ishavshotel mellom RVTS Nord, de tre fylkesmannsembetene i nord, Bufdir og Sjumilssteget. Avslutningskonferansen for regjeringens tiltaksplan 2014-17, «En god barndom varer livet ut», arrangeres av RVTSene i ulike deler av landet. I tillegg slås Sjumilsstegskonferansen 2018 sammen med denne konferansen, slik at dette blir en stor samarbeidskonferanse over to dager. Konferansen skal streames via https://vimeo.com/fmtr

10. april «Svikt og svik»

09.30 Registrering
10.30 Åpning. Ved fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker.
10.45 Barnevoldsutvalgets funn: Svikt og svik. Ved seksjonsleder for etterforskning, FEFE, Ståle Luther, Troms politidistrikt.

11.30 Lunsj

Hva kan vi lære av sakene i Tysfjord?

12.15 Tysfjord-sakenes første ansikt utad. Ved Marion Anne Knutsen.
12.40Tysfjordprosjektet: Refleksjoner fra politiet. Ved lensmann Aslak Finvik og visepolitimester Heidi Kløkstad, Nordland politidistrikt
13.10 Pause
13.25 Árran lulesamiske senters erfaringer med å arbeide med vanskelige historier. Ved direktør Lars Magne Andreassen
13.50 Kulturelle forhold som gjør det ekstra vanskelig å fortelle om krenkelser. Ved Elisabeth Gerhardsen, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, SANKS.
14.15 Arbeid i prosjekt Jasska/Trygg i Tysfjord. Ved prosjektleder Tor Erik Rønne.

14.40 Pause

15.00 Paneldebatt: Hva kan vi lære av sakene i Tysfjord?

 

 

11. april «Nye verktøy og retningslinjer»

09.00 Åpning fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

  • Digital ressurs – en ny plattform rettet mot barnehage og skole for arbeid med vold og overgrep mot barn.
  • Snakke – et e-læringsprogram som skal gjøre ansatte i stand til å gjennomføre bekymringssamtaler med barn.
  • Nye retningslinjer for helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

10.30 Pause

10.45 Kroppskort – et nytt forebyggende verktøy rettet mot barnehagebarn. Ved rådgiver Venke Giske, Statens Barnehus i Tromsø og Jill-Heidi Antonsen ved Tusseladden barnehage på Kvaløysletta.
11.15 Summegrupper – hvordan kan vi lokalt bruke nye ressurser?

11.30 Lunsj

Arbeidet i vår region:
12.30 Kompetanseheving og endringsarbeid mot kjønnslemlestelse. Ved Marit Irene Woldstad, spesialist i klinisk voksenpsykologi ved RVTS Nord.
12.50 Arbeid mot overgrep mot utsatte voksne. Ved Nina Dahl, rådgiver helse og omsorg i Tromsø kommune
13.15 Pause
13.30 Nettkurset Vold og seksuelle overgrep mot barn. Ved RVTS Nord.
14.00 Prosjekt om nytt institusjonstilbud: Opprettelse av tilbud med samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsehjelp. Ved Olaf Jensen, prosjektleder Bufetat og Maria Margareta Rolandsen, avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken på Nordlandssykehuset.
14.45 • Avslutning. Ved Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord.

 

Praktisk informasjon:
Deltakeravgift: Konferansen er gratis og arrangørene dekker dagpakker/kost for påmeldte deltakere. Påmeldte deltakere som ikke møter opp, blir fakturert med kr. 600 per dag.

Overnatting: Dekkes av egen virksomhet. Bestill hotellrom selv direkte med Scandic Ishavshotel på meeting.ishavshotel@scandichotels.com. Oppgi referanse 46453665. Rom med frokost koster 1290 kroner. NB. Bestill innen 13. mars.

Reise: Dekkes av egen virksomhet.
Påmelding her