Kommende kurs og konferanser

Les mer her

Tidlige traumer og sårbarhet for voldelig ekstremisme: Fokus på forebygging

Les mer her

Konferansen holdes 13.oktober. Foredraget av Ann Speckhard ved Georgetown University i USA og Peter Simi ved University of Nebraska. Påmeldingsfristen er utvidet til 1.oktober.


Samarbeidsseminar om psykisk helse blant beboere på mottak

Les mer her

Hjelp til hjelperne. Hvordan forebygge utagering og selvmordsatferd blant beboere på asylmottak. Seminaret er et samarbeid mellom Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord og Utlendingsdirektoratet (UDI) Regionkontor Nord. 18 og 19.oktober 2017 på Clarion Collection Aurora Hotell, Tromsø. Påmeldingsfrist utvidet til 10.oktober.


Åpen nettverkskonferanse om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

 Les mer her

RVTS Nord og Statens Barnehus i Tromsø har på vegne av Nasjonalt nettverk om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd, gleden av å invitere til åpen nettverkskonferanse i Tromsø, 6. og 7. november 2017. Konferansen går over to dager, med noe ulike tema og målgrupper de ulike dagene. Det er mulig å delta på begge eller en av dagene (maks 200 deltagere/dag). Påmeldingsfristen er 27. oktober. 


Konferanse: Hvordan snu stress til energi i en utfordrende hverdag?

 Les mer her

I samarbeid med RKBU Nord, Bufetat Nord og UDI Regionkontor Nord arrangerer RVTS Nord konferanse om EXIT 15.november. Jobber du med mennesker som opplever mye stress? Jobber du i skole, DPS, VOP, NAV, BUP, Barnevern, flyktningtjeneste, mottak etc? Dette er en åpen, gratis konferanse for deg. Påmeldingsfristen 23.oktober.


Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Velkommen til Tromsø den 5. desember 2017! Vi arrangerer den sjette nasjonale konferansen om samarbeid og samordning i arbeidet med vold i nære relasjoner. Påmeldingsfristen er 23. oktober.