Kirsti Silvola mottok pris for etablering av VIVAT selvmordsforebygging i Norge

I forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10.september, deles Olaf-prisen ut til en person som har bidratt med vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.

Prisen deles ut i forbindelse med et årlig arrangement på Litteraturhuset, arrangert av LEVE, Unge LEVE, Røde Kors, Røde Kors Ungdom og NSSF. I år ble dette livestreamet på Youtube.

Kirsti Silvola fikk tildelt Olaf-prisen for 2017, 4.september. Kirsti innførte kurset “Førstehjelp ved selvmordsfare” fra Canada, og var med å etablere VIVAT i Norge. Ca. 40.000 har til nå deltatt på kurset.


De siste årene har åpenhet rundt selvmord økt. Dette har redusert skam, ensomhet og tabu. Men kan det blir for mye åpenhet? Kan åpenhet tilsløre alvoret og ufarliggjøre selvmord som den katastrofen det er både for den som rammes, de etterlatte og samfunnet?

PROGRAM:

Velkommen v/ Erlend Mork fra NSSF
Hvordan håndterer Facebook selvmordsrelaterte innlegg og delinger? Janne Elvelid, Public Policy Manager Nordics, Facebook.
Tar sosiale medier sitt ansvar alvorlig? Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT Norge
Debatt, ledet av Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær, Redaktørforeningen.
Hva sier de unge selv? Erfaringer fra Kors på Halsen.

Kulturinnslag, Exit musicals
Bidrar Netflix-serien “13 reasons why” til god åpenhet? Samtale mellom Vigdis Songe-Møller (Konstituert styreleder i LEVE) og Julie Pedersen Martinussen (konstituert politisk nestleder i Røde Kors Ungdom).
Utdeling av Olaf-prisen 2017, ved Erland Mork og Vigdis Songe-Møller.
Prisvinneren har ordet
Avslutning og oppsummering.