Januarkonferansen «Vold og seksuelle overgrep mot barn»

Januarkonferansen «Vold og seksuelle overgrep mot barn»

Nettverket for instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep har med dette gleden av å invitere til spennende konferanse.

RVTS_Logo_2015.-tekst-under1-e1433159802517 tromso-logo-2AtvlogobmputenmannHiN_logo-norsk-sortBarnehussamisk

 

 

 

Vi inviterer fagpersoner i Tromsø som på ulike måter arbeider med vold og seksuelle overgrep.  Konferansen er for ansatte i kommunale
og statlige tjenester og ansatte i private virksomheter.
I Tromsø har vi flere sterke kompetansemiljø på temaområdene vold og seksuelle overgrep, og foreleserne er i hovedsak hentet fra lokale tiltak.

Program:

08.00                          Registrering og kaffe

08.30 – 08.35             Velkommen

Julia Torbergsen, Tromsø kommune og Dagfinn Sørensen, RVTS Nord

 08.35 – 08.50               Åpning

Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett

 08.50 – 09.00             Kultur

 09.00 – 09.50             Ny forskrift for tilrettelagte avhør av barn

Ståle Luther, Statens Barnehus og politiadvokat Elin Norgård Strand

 09.50 – 10.00             Pause

 10.00 – 11.00              Barn i mottak – om situasjonen i Nord-Norge og planlagte kompetansehevingstiltak

Oddny Igland, RVTS Nord 

11.00-11.50                Hvilken kraft kan ligge i et brev? Avklaringsprosess etter vold/overgrep i familien

Barbora Jakobsen, ATV og Marianne Skogstad Eriksen, Familievernkontoret 

11.50 – 13.00             Lunsj og kulturinnslag 

13.00 – 14.45             Barns medvirkning/medbestemmelse i barnevernsaker

Julia Torbergsen, barneverntjenesten i Tromsø og Barnevernproffene, Forandringsfabrikken 

14.45 – 15.00              Pause 

15.00 – 16.00              Vold og seksuelle overgrep mot barn

Lars Fause, Troms og Finnmark statsadvokatembeter 

16.00 – 16.10              Pause 

16.10 – 16.30              Panel – forelesere svarer på spørsmål 

16.30 – 16.45              Kultur 

Påmeldingsfrist: 18. desember

Konferanseavgift: 800 kroner

Dato: 13. januar 2016 

Tid: 08.30 – 16.45

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

For påmelding: Trykk her!

Dersom du har problemer med pålogging, ta kontakt med Brita Benjaminsen ved RVTS Nord, på telefon:

777 54 380.