Invitasjon til seminar –  Psykisk helse på mottak

Invitasjon til seminar –  Psykisk helse på mottak

UDI Regionkontor Nord og RVTS Nord inviterer til seminaret Psykisk helse blant beboere på mottak og forebygging av vold.

Målgruppe:

Det er obligatorisk deltakelse med to ansatte fra hvert mottak. Mottaket er avhengig av et velfungerende samarbeid med flere av vertskommunens tjenester for at asylsøkerne skal få en tilpasset oppfølging. Vi oppfordrer også barneverntjenesten og helsetjenesten tilknyttet mottaket til å delta.

Mottaket må gjerne videresende denne invitasjonen til de kontaktene dere anser som relevant.

Dato:                     7. og 8. oktober 2015

Sted:                      Tromsø – Radisson Blu Hotell

Priser:                  

  • Overnatting rom/frokost – kr 1315,-
  • Dagpakker – kr 595,-
  • Middag (2-retter) – kr 375,-

Påmelding:

All påmelding skjer via linken nedenfor.

https://response.questback.com/parkersolutions/psyktos 

Påmeldingsfrist 22. september 2015. 
undervisning