Husk søknadsfristen 15. april!

Husk søknadsfristen 15. april!

Utdannelse er dannelse. 15. april er fristen for å fortsette dannelsesreisen. Sammen med Universitetet i Tromsø tilbyr vi videreutdanninger for helse- og sosialutdannede.

I samarbeid med RVTS Nord tilbyr Universitetet i Tromsø følgende videreutdanninger for helse- og sosialutdannede:

  • Videreutdanning om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk (30 studiepoeng – deltid på 2 semester). Studiested Tromsø – Studiekode 3085
  • Krisehåndtering og traumebehandling (30 studiepoeng – deltid på 2 semester). Studiested Narvik – Studiekode 3084

Studiestart: Høst 2016

Søknadsfrist: 15. april 2016 

Videreutdanninger

Det skal søkes via elektronisk søknadsvev på Universitetet i Tromsøs hjemmesider:

http://uit.no/sokweb. Spørsmål vedrørende opptakskrav rettes til opptak@uit.no

eller til tlf. 77 64 49 60.

For flere opplysninger kontakt: Førstelektor Ole Greger Lillevik,

tlf.769 66161 eller e-post: ole.g.lillevik@uit.no