Hold av onsdag 1. og torsdag 2. juni!

Hold av onsdag 1. og torsdag 2. juni!

På bakgrunn av flyktningsituasjonen i Nord Norge arrangerer BUP Sjøvegan og RVTS Nord fagdager for behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien i Region Nord. Fagdagene blir i Tromsø. Program og invitasjon kommer snart