Hdir dekker deltakeravgift

Hdir dekker deltakeravgift

Helsedirektoratet har besluttet å dekke deltakeravgiften til konferansen om selvmordsforskning og selvmordsforebygging - for ansatte i kommunene og deltakere fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Den 8. nasjonale konferansen om selvmordsforskning og -forebygging holdes i Kristiansand 18. og 19. november 2015. Helsedirektoratet har besluttet at de ønsker å dekke deltakeravgiften til  ansatte i kommunene og deltakere fra bruker- og pårørendeorganisasjoner. Benytt sjansen til å oppdatere deg på feltet og send e-posten videre til kollegaer eller andre som kan være interessert.

Selvmordkonferanse3

Foredrag, symposier og workshops – fra programmet:

* Vladimir Carli: Seyle – intervensjoner for å forebygge selvmordsatferd i skolen

* Louis Appleby: National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness

* Ruth-Kari Ramleth, Line Indrevoll Stänicke og Anita Johanna Tørmoen: Hvordan arbeide med ungdom med selvskading og suicidal atferd.

* Anne Freuchen:  De tapte årene – selvmord blant barn

* Lars Mehlum, Kari Wille Rekdal: Innsatsen for å forebygge selvskading og selvmord. Utfordringer og muligheter.

* Ping Qin: Hva har vi lært av registerstudiene på selvmord?

* Gro Berntsen og Anne Silviken: Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge

* Vegard Ø. Haaland: Personer som begår selvmord – behandlingskontakt med spesialisthelsetjenesten

* Fredrik A. Walby: Selvmordsrisikovurdering – er det vanskelig?

I tillegg vil programmet bestå av workshops og parallelsesjoner med innsendte bidrag. Benytt sjansen til å oppdatere deg faglig og møte andre.

Se hele programmet og les mer om konferansen på http://www.nasjonal-selvmordskonferanse.no/.

Arrangører: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og RVTS SØR