Gratis fagdag om sekundærtraumatisering, belastningsreaksjoner og selvivaretagelse

Gratis fagdag om sekundærtraumatisering, belastningsreaksjoner og selvivaretagelse

Det er normalt at ansatte kan føle frykt for menneskene de skal hjelpe. Men det finnes metoder for å avhjelpe dette. Det er et av temaene psykologspesialist og direktør i Alternativ til vold, Marius Råkil tar opp på denne fagdagen 24. mai på UIT, Campus Narvik.

I omsorgs- og hjelpearbeid møter man mennesker i vanskelige situasjoner, og man får mye kontakt med de utfordrende, vanskelige og triste sidene ved menneskers liv. I noen arbeidssituasjoner er det heller ikke uvanlig at man kan kjenne seg truet av og redd for de klientene man er satt til å hjelpe.

Nødvendige tiltak

Til sammen er dette arbeidsbelastninger som krever en høy bevissthet på den enkelte arbeidsplass, og at man setter inn tiltak for å forebygge at ansatte blir utbrent, traumatisert og sekundærtraumatisert. Vi er opptatt av at dette er normale reaksjoner på belastninger som de aller fleste hjelpere kommer i kontakt med, og at det finnes metoder for både å forebygge og avhjelpe belastningene.

Temaer for kursdagen vil være:

  • Risiko for utbrenthet, traumatisering og sekundærtraumatisering på arbeidsplassen
  • Gjennomgang av ulike reaksjoner
  • Gode strukturer for forebygging på en arbeidsplass
  • Mestring av egne reaksjoner

Kurset vil veksle mellom undervisning og egenaktivitet.

Arrangører: RVTS Nord og UIT, Campus Narvik.

Målgruppe: Kurset retter seg mot behandlere, barnevernsarbeidere, sosialarbeidere, ansatte i krisesentre og ansatte i institusjoner som i sitt arbeid belastes med vold, trusler og/eller klienters traumehistorier.

Forventet utbytte: Økt forståelse for egne reaksjoner på det arbeidet en gjør. Bevissthet om hvordan egne reaksjoner kan håndteres og forebygges ved hjelp av individuelle strategier og gode strukturer på arbeidsplassen.

Tid: 24. mai, klokken 09:00 – 15:00
Sted: UiT campus Narvik, auditorium 1, med plass til 250 mennesker
Det er ingen påmelding og begrenset plass, så prinsippet om førstemann til mølla gjelder.