Foreslå kandidater til Olafprisen 2016

Foreslå kandidater til Olafprisen 2016

Olafprisen ble etablert i 2011 og deles ut av Olafstiftelsen, til forebygging av selvmord blant unge.

Prisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom. Prisen deles ut hvert år og består av en bronsestatue og et diplom.
Ett fagutvalg ledet at professor dr med Lars Mehlum, forestår innstillingsarbeidet av kandidater til prisen. Forslag til kandidater kan sendes på epost til js@legale.no innen 30. mai, 2016.

For mer informasjon om Olafstiftelsen, sjekk www.olafstiftelsen.org