Foredrag om tortur

Birgit Lie om behandling av torturskader i praksis

Foredrag