Foredrag og bilder fra Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep 2017

Foredrag fra konferansen i pdf-format, og bildegalleri fra konferansen.

Vi vil gjerne takke alle oppmøte, og flotte forelesere. Konferansen var fulltegnet med 250 deltakere på the Edge.


Forelesninger i pdf-format:

Ny barnevernslov – rettsikkerheten til barn og familier. Presentasjon fra Lovutvalget – viktige endringsforslag

 Cecilia Dinardi, medlem i Lovutvalget

Ny barnevernslov. Cecilia Dinardi, Januarkonferansen 2017

«Si det som det er!» Informasjon til barn og unge om familievold

Jannicke Stav – Alternativ til Vold Stavanger

“Si det som det er!” Jannicke Stav Januarkonferansen 2017

«Hjertesamlinger» – et samarbeidstiltak mellom SMISO-Tromsø og Strandkanten barnehage

Lene Sivertsen, SMISO og Mats Alexander Johansen, Strandkanten barnehage

Hjertesamling Januarkonferansen 2017

Avdekking, hva så?  Om utfordringer i tverretatlig samarbeid når det er avdekket vold og overgrep

Inge Nordhaug, RVTS Vest

Avdekking, Januarkonferansen 2017

Rutiner for samarbeid mellom kommunalt barnevern i Tromsø, politi og Statens barnehus i vold- og overgrepssaker

Aina Isaksen – Tromsø kommune, Lene Fabek – Troms politidistrikt og Ståle Luther – Statens barnehus

Samarbeidsrutine politi, barnehus, barnevern. Januarkonferansen 2017

Satsningsområder i Tromsø:

Lavterskelteamet – et samarbeidstiltak mellom Tromsø kommune og BUP-Tromsø

Tromsø kommune og BUP, Tromsø

Lavterskelteamet, Januarkonferansen 2017

Forebygging av seksuelle overgrep blant særlig sårbare barn og voksne

Elisabeth Rognli Nygård, Mary-Ann Hamsund Rikardsen og Frode Heggelund, Etat for oppfølgingstjenester, Tromsø kommune

Forebygging av seksuelle overgrep blant særlig sårbare barn og voksne, Januarkonferansen 2017

Barn og unge med problematisk eller skadelig seksuelle atferd   – orientering om nasjonalt og regionalt satsningsarbeid

Dagfinn Sørensen, RVTS Nord

Orientering om bupssa, Januarkonferansen 2017


Bilder fra konferansen: