Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner

Kartlegging av kunnskap for veien videre

Rapporten kartlegger tiltak mot vold i nære relasjoner. Både tiltak som rettes mot befolkningen generelt og tiltak som er rettet mot de mest risikoutsatte og sårbare individene, familiene eller gruppene i samfunnet er omtalt. RVTS har bidratt til rapporten.