Flyktningen i sin private verden

Dette heftet er nå tilgjengelig for nedlasting på fem språk; norsk, engelsk, fransk, somali og arabisk. Hefter på norsk, engelsk og fransk finnes i papirutgave og kan fortsatt bestilles gratis fra RVTS Nord.

Marie Goretti Uwimana, flyktning fra Rwanda, bosatt i Sandnessjøen, har skrevet heftet Flyktningen i sin private verden. I heftet beskriver forfatteren erfaringer fra krig, flukt og livet i Norge, og reflekterer over disse gjennom ”fortelleren” på en måte som kan øke forståelse for og normalisere psykososiale problemer etter traumatiske opplevelser. Heftet har nærmest form som en tegneserie, og det er rikt illustrert av en ung flyktning fra Rwanda. Heftet kan brukes av flyktninger som et ”selvhjelpshefte” og av hjelpere som utgangspunkt for samtaler om, og oppfølging av det vanskelige. Heftet inneholder i stor grad tegninger og dialog mellom ”forteller” og ”flyktningen”, noe som gjør det lett tilgjengelig for mange. Noe av teksten og tegningene beskriver grusomme hendelser, og vi vil anbefale varsomhet med å la barn se det.

Forfatteren, Marie Goretti Uwimana, har fått mange positive tilbakemeldinger på heftet, både fra hjelpere og flyktninger. Mange flyktninger har uttrykt takknemlighet og lettelse over at de kan lese beskrivelser av det de selv opplever så sterkt, og gjennom det, – forstå at de ikke er alene om å ha det slik!

Heftet er nå tilgjengelig for nedlasting på fem språk; norsk, engelsk, fransk, somali og arabisk. Hefter på norsk, engelsk og fransk finnes i papirutgave og kan bestilles gratis fra RVTS Nord.

Heftet kan lastes ned her på følgende språk: