Flyktning.net – et nyttig verktøy

Lanseres 15.juni

Variasjon i antall asylankomster til Norge medfører en stadig opp- og nedbygging av mottakskapasiteten, samt en stadig opp- og nedbygging av kompetanse. Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om arbeid med asylsøkere og flyktninger er derfor viktig. Noe av denne kunnskapen er samlet på nettstedet Flyktning.net – En ressursportal om flyktninger og asylsøkere, utarbeidet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

 

Group of kids playing at the beach during sunset in silhouette