Flyktning.net er nå lansert!

Møter du asylsøkere og flyktninger i ditt arbeid? De lever under spesielle livsbetingelser – Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp. Ressursportalen flyktning.net er åpen og tilgjengelig for alle.

Vi håper at portalen vil være til nytte for de som prøver å skape trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Variasjon i asylankomster til Norge innebærer en stadig opp- og nedbygging av mottakskapasiteten og dette påvirker også kompetansen på feltet. Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger er derfor avgjørende.

Noe av denne kunnskapen har RVTSene, på oppdrag fra Helsedirektoratet, samlet i nettstedet Flyktning.net. Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger

Portalen er utarbeidet for frivillige, kommunalt ansatte, spesialisthelsetjenesten, mottaksansatte og andre som i sitt arbeid møter asylsøkere og flyktninger. Vår målsetting er at alle skal kunne finne relevant informasjon i flyktning.net.