Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Her finner du aktuelt fagstoff om flyktninghelse og tvungen migrasjon

Sentrale begreper

Under oppdatering

 

Bakgrunn for flyktningsituasjon nasjonalt og internasjonalt

Under oppdatering


Lenker til fagstoff

Handlingsplaner og veiledere:

Helsedirektoratet (oppdateres kontinuerlig) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS-1022. Oslo.

Helsedirektoratet (2011) Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Veileder IS-1924. Oslo.

Retten til å bestemme over eget liv – Handlingsplan mot negativ kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

Helse og omsorgsdepartementet (2013) Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Oslo.


Generelt fagstoff:

Flyktning.net – Ressursportal for alle som jobber med flyktninger og asylsøkere

Norges offentlige utredninger (NOU) (2014) Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. NOU 2014:8. Oslo.

Vedrørende utredning av torturskader

RVTS Nord arbeider også mot forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon 

Norges offentlige utredninger (NOU) (2011) I velferdsstatens venterom Mottakstilbudet for asylsøkere. NOU 2011:10. Oslo.

Dahl, Sveaass, Varvin (red) (2006) Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger – veileder.  NKVTS. Oslo.

Neumayer, Skreslett, Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. (2006) Psykososialt arbeid med flyktningbarn. Introduksjon og fagveileder. NKVTS. Oslo.


Veiledningsheftet Familiegjenforening

RVTS Midt har laget nye selvhjelpsfoldere for flyktninger og folk som jobber med flyktninger

BARN KRIG OG FLUKT

Folder rvts midtTIL DEG SOM HAR OPPLEVD KRIG

TIL DEG SOM FÅR IKKE SOVE

På RVTS Midt sine nettsider kan du finne link til disse folderne på ulike språk. De ligger under “Selvhjelps- og informasjonsfoldere”