Fagseminar om selvmordsforebygging

Fagseminar om selvmordsforebygging

Nasjonale og regionale fagmiljøer avviklet sitt årlige seminar i Tromsø tirsdag 2. desember.

I regi av RVTS Nord, møttes representanter fra organisasjoner med kompetanse innen selvmordsforebygging og selvmordsforskning. De som var representert var: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging, Folkehelseinstituttet, VIVAT selvmordsforebygging, LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, og representanter for de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Mette Lyberg2Anne Renflot

 Mette Lyberg Rasmussen og Anne Reneflot fra Folkehelseinstituttet informerte om henholdsvis hjelpesøking blant unge menn og resultater fra Ung Data undersøkelsen.


 

Samlingen gav mulighet til utveksling og diskusjon rundt faglige spørsmål, presentasjon av fagutviklingsprosjekter og doktorgradsarbeid. Deltakerne fikk også et første møte med nytilsatt generalsekretær i LEVE, Oddrun Bøhlerengen. Slike samlinger er nyttige, motiverende og nødvendige møter for oss som har selvmordsforebygging som fagfelt.

 

Ann-Jorid Møller

Ann-Jorid Møller fra VIVAT orienterte om SafeTalk, som er et nyttig og nytt verktøy for lekfolk innen selvmordsforebygging.