Fagseminar: Kjønnslemlestelse og helsetilbud for minotitetskvinner

Begrenset antall plasser - frist for påmelding 2.november. Seminaret er gratis.

PDF-FIL av invitasjon