Fagsamling om flyktninger og asylsøkere

Fagsamling om flyktninger og asylsøkere

Sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Fylkesmennene i Troms og Finnmark arrangerer vi fagsamlingen «Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere»

På oppdrag fra Helsedirektoratet arrangerer Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark, i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), en fagsamling med temaet: «Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere».

COLOURBOX1012288

Datoer for samlingen er mandag 14. og tirsdag 15. mars.
Bakgrunnen for denne invitasjonen er de utfordringer som kommuner og lokalsamfunn i Troms og Finnmark står overfor som følge av økningen i antall asylsøkere og flyktninger.

Målgrupper:
Kommunenes ledelse ved ordførere og rådmenn, tjeneste- og virksomhetsledere i kommunale tjenester og virksomheter som berøres av situasjonen, spesialisthelsetjenesten ved ledere av DPS og BUP, ledelse ved asylmottak som er etablert eller er under etablering i kommunene, samt representanter for frivillige organisasjoner. Samlingen kan også være aktuell for helsepersonell i nøkkelfunksjoner, herunder kommunepsykologer.

Målsetting:
– Bidra til å styrke helhetlig og målrettet arbeid med flyktninger og asylsøkere på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå.
– Formidle informasjon om RVTS’ og andre aktørers tilbud om kompetanseheving og støttefunksjoner.
– Fremme god samhandling gjennom utveksling av erfaring og nettverksbygging.

success and gesture concept - close up of teenagers hands on top of each other outdoors

Dato:14. og 15. mars 2016

Sted:Tromsø – Clarion Hotel The Edge

Deltakelse på fagsamlingen, inkludert lunsj begge dager, er gratis. Reise og overnatting dekkes ikke av arrangør.
Hotellovernatting:

Reserverte hotellrom til spesialpris holdes til 22. februar og bestilles direkte hos Clarion Hotel The Edge. Bestilling av hotellrom må skje på mail til jan.ove.agledahl@choice.no.
Følgende informasjon er nødvendig: – Referanse: 8310 – Ankomstdato – Avreisedato – Navn og telefonnummer – Betalingsinformasjon /kortnummer + utløpsdato på et betalingskort

Middag: Det vil bli arrangert en felles middag på Clarion Hotel The Edge mandag 14.mars kl. 19.00. Påmelding skjer gjennom linken nedenfor. Middagen dekkes ikke av arrangør, og hver enkelt er selv ansvarlig for eventuell avbestilling av middagen etter hotellets kanselleringsregler.

Påmelding: All påmelding skjer via linken nedenfor. Det vil også være mulig å delta på bare en av dagene.

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist: 28.februar
Skulle noe være uklart, eller at dere har spørsmål om påmelding eller det praktiske rundt arrangementet, vennligst ta kontakt med:
Brita Benjaminsen, RVTS Nord, Tlf 777 54380
E-post: brita.benjaminsen@unn.no

Link til programmet finner du her.

For spørsmål omkring faglig innhold, vennligst kontakt:
Marit Irene Woldstad, Tlf 777 54378
E-post: marit.woldstad@unn.no