Fagdag for studentrådgivning og studenthelsetjeneste

Fagdag for studentrådgivning og studenthelsetjeneste

Påmeldingsfrist 30. september.

shutterstock_248405590

 1. oktober 2015.

RVTS Nord vil i samarbeid med RKBU tilby undervisning om følgende tema:

 • Hva er vold og seksuelle overgrep v/ Gro Morken Nilssen
 • Forekomst
 • Psykiske og fysiske konsekvenser
 • Hva kan man gjøre?
 • Traumatisering og traumebehandling v/ Gro Morken Nilssen
 • Hva vil det si å være traumatisert? v/ Gro Morken Nilssen
 • Flyktninger og asylsøkere v/ Marit Woldstad
 • Flyktningehelse og livet i eksil
 • Traumer fra flukt, krig og tortur
 • Faseorientert traumebehandling med fokus på første fase traumebehandling v/ Marit Woldstad
 • Informasjon om e-læringsprogrammet ”Traumer i nord” v/ Marit Woldstad

Undervisningen vil ha en praktisk tilnærming.

Foredragsholdere er Gro Morken Nilssen (psykologspesialist) og Marit Irene Woldstad (psykologspesialist) RVTS Nord.

Målgruppe: Ansatte tilknyttet studentrådgivere og annen studenthelsetjenesten i Nord-Norge

Tid: 8. oktober 2015, 08.30-16.00
Sted: Teorifagbygget, hus 1. (der hovedkantina er) TEO-H1 rom 1.333, UiT
Program: Detaljert program for dagen deles ut på fagdagen

Påmelding: her
Det vil bli servert kaffe/ te og lunsj på fagdagen

Kurset søkes godkjent hos relevante yrkesforbund.