«Exit» i Nordland

«Exit» i Nordland

RVTS Nord er ansvarlig for implementeringen av Exit-kurset i Nord-Norge. Kurset skal gi unge flyktninger bedre mestringsfølelse. Saltenposten var med da vi tok Exit-kurset med til Salten.

Tekst og bilder: Ina Sand Solli, Saltenposten:

Kurset Exit er for alle som jobber med enslige, mindreårige flyktninger. Alle mottakene i Indre Salten var representert. Det samme var lærere, og ansatte fra BUP Indre Salten.

Teori og praksis
Kurses for å gi flyktningene et bedre liv
Denne uka har ansatte fra mottakene vært på kurs i Exit. Et kurs som skal gi unge flyktninger mentale verktøy.

Oddny Igland fra RVTS Nord, organiserte kurset i Salten.
Oddny Igland fra RVTS Nord, organiserte kurset i Salten.

Kurset begynte med teori på mandag og tirsdag, og på onsdag fikk kursdeltakerne blant annet vite mer om hvilke øvelser de selv skulle lære seg.

Torsdag ble derfor en praktisk dag, og deltakerne delte seg inn i grupper på seks eller sju. Hver gruppe stilte seg i en sirkel, og hadde utnevnt hver sin leder.

Den viktige lederrollen
Lars Vassbotn fra mottaket på Vensmoen var første leder på sin gruppe. Første øvelse gikk ut på å gå ett steg inn i sirkelen, og presentere seg.

– Når dere har presentert dere, skal dere bli stående en stund inne i sirkelen. Kjenn på den følelsen, forklarer kursleder Melinda Meyer.

Dette kan være med å bringe fram mestringsfølelsen hos de sjenerte.

Lars Vassbotn fra Vensmoen mottak. leder an i «Speildans»
Lars Vassbotn fra Vensmoen mottak. leder an i «Speildans»

Speildans og akrobatikk
Så begynner de praktiske øvelsene.

– Nå skal vi rulle på alle leddene, og vi begynner med tærne, instruerer Vassbotn.

Han viser, og gruppen etterligner. Når alle leddene er ferdigrulla, er det tid for å gjøre en selvvalgt bevegelse. Denne bevegelsen kunne være å late som man drikker kaffe, eller sparke en fotball.

Lederen begynner med sin bevegelse. Og deretter skal alle i sirkelen vise sin utvalgte bevegelse.

Skal gi mestringsfølelse
Øvelsene skal brukes på mottaket med de unge flyktningene, og Meyer forteller at prosjektet har gitt gode resultater. Mye på grunn av at deltakerne opplever en mestringsfølelse.

– Det er et verktøy som skal hjelpe barn og unge å forstå og mestre det de føler. Alle har en medisinsk koffert, men den er gjerne rettet mot kroppen, og inneholder for eksempel plaster.

Kjenne igjen følelser
– Målsetningen er at alle skal ha en psykosomatisk koffert, fortsetter Meyer.

Altså en medisinkoffert rettet mot den psykiske helsa.

På denne måten skal de unge flyktningene lære blant annet å kjenne igjen symptomene på stress. Eller lære hvordan de mestrer stress, søvnløshet og vondt i magen.

En av øvelsene gruppene gjorde, var å kaste vekk de negative tankene. Med å dra seg i håret, og trekke ut tankene. Og deretter kaste de inn i sirkelen.

– Det handler også om grunnleggende pusteøvelser som er et verktøy for å mestre vanlige plager. De plagene som er en reaksjon på det de har vært gjennom, og situasjonen de er i nå, forklarer Meyer.

Tenner et håp
De unge flyktningene kan få en følelse av engasjement, og at de får kontakt med hverandre og de ansatte.

– De gjenfinner trygghet, og totalen av dette blir at det danner seg et håp gjennom mestringen, kontakten og engasjementet.

Hun sier også at erfaringene viser at ungdommen blir mer opptatt av samtaler, og at de tør å spørre om hjelp etter å ha gjort disse øvelsene.