Laster inn Aktiviteter

« Alle Aktiviteter

Barndommen følger deg resten av livet

april 10 kl. 08:00 - april 11 kl. 17:00

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» er en samarbeidskonferanse som holdes i Tromsø mellom RVTS Nord, de tre fylkesmannsembetene i nord, Bufdir og Sjumilssteget. Avslutningskonferansen for regjeringens tiltaksplan 2014-17, «En god barndom varer livet ut», arrangeres av RVTSene i ulike deler av landet. I tillegg slås Sjumilsstegskonferansen 2018 sammen med denne konferansen, slik at dette blir en stor samarbeidskonferanse over to dager.

10. april «Svikt og svik»

09.30 • Registrering

10.30 • Åpning. Ved fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker.

10.45 • Svikt og svik-utvalgets funn. Ved seksjonsleder for etterforskning, FEFE, Ståle Luther, Troms politidistrikt.

11.30 • Lunsj

13.15 • Hva kan vi lære av sakene i Tysfjord?

 • Tysfjord-sakenes første ansikt utad. Ved Marion Anne Knutsen.
 • Tysfjordprosjektet: Refleksjoner fra politiet. Ved lensmann Aslak Finvik og visepolitimester Heidi Kløkstad, Nordland politidistrikt.
 • Perspektiver fra Árran lulesamiske senter i Tysfjord. Ved direktør Lars Magne Andreassen.
 • Kulturperspektiver knyttet til sakene i Tysfjord. Ved Elisabeth Gerhardsen, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, SANKS.
 • Arbeid i prosjekt Jasska/Trygg i Tysfjord. Ved prosjektleder Tor Erik Rønne.

15.00 • Paneldebatt: Hva kan vi lære av sakene i Tysfjord?

 

11. april «Nye verktøy og retningslinjer»

09.00 • Åpning fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

 • Digital ressurs – en ny plattform rettet mot barnehage og skole for arbeid med vold og overgrep mot barn.
 • Snakke – et e-læringsprogram som skal gjøre ansatte i stand til å gjennomføre bekymringssamtaler med barn.
 • Nye retningslinjer for helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

10.30 • Pause

10.45 • Kroppskort – et nytt forebyggende verktøy rettet mot barnehagebarn. Ved rådgiver Venke Giske, Statens Barnehus i Tromsø og ansatte ved Tusseladden barnehage på Kvaløysletta.

11.15 • Summegrupper – hvordan kan vi lokalt bruke nye ressurser?

11.30 • Lunsj

12.30 • Arbeidet i vår region:

 • Kompetanseheving og endringsarbeid mot kjønnslemlestelse. Ved Marit Irene Woldstad, spesialist i klinisk voksenpsykologi ved RVTS Nord.
 • Arbeid mot overgrep mot utsatte voksne. Ved Nina Dahl, rådgiver helse og omsorg i Tromsø kommune.
 • Nettkurset Vold og seksuelle overgrep mot barn. Ved RVTS Nord.
 • Prosjekt om nytt institusjonstilbud: Opprettelse av tilbud med samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsehjelp. Ved Olaf Jensen, prosjektleder Bufetat og Maria Margareta Rolandsen, avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken på Nordlandssykehuset.

15.00 • Avslutning. Ved Elin Hartvigsen, leder RVTS Nord.

 

Praktisk informasjon:

Deltakeravgift: Konferansen er gratis og arrangørene dekker dagpakker/kost for påmeldte deltakere. Påmeldte deltakere som ikke møter opp, blir fakturert med kr. 600 per dag.

Overnatting:  Dekkes av egen virksomhet. Bestill hotellrom selv direkte med Scandic Ishavshotel på meeting.ishavshotel@scandichotels.com. Oppgi referanse 46453665. Rom med frokost koster 1290 kroner. NB. Bestill innen 13. mars.

Reise: Dekkes av egen virksomhet.

Påmelding her

 

Detaljer

Start:
april 10 08:00
Slutt:
april 11 17:00

Sted

Tromsø
Personvern