• Spesialkonsulent
  • E-post: OleGreger.Lillevik@hin.no
  • Tlf: 76966161

Ole Greger Lillevik

jeg er spesialkonsulent og førstelektor ved Høgskolen i Narvik. Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier, og jobber med temaområdene; vold og seksuelle overgrep. Forskningsområdet mitt har vært trusler om vold og vold mot ansatte i helse- og sosialsektoren.