• Spesialkonsulent
  • E-post: ola.robertsen@unn.no
  • Tlf: 777 54365

Ola Robertsen

Jeg er spesialsykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid (MMHC).

Jeg arbeider innenfor temaområdene selvmordsforebygging, ivaretagelse av pårørende og etterlatte etter selvmord, selvskading, traumer og psykososial beredskap.

Jeg har videreutdanning i kognitiv terapi og traumebehandling. Jeg er utdannet kursleder i «Førstehjelp ved selvmordsfare».