• Spesialkonsulent
  • E-post: oddny.igland@unn.no
  • Tlf: 777 54376

Oddny Igland

Jeg er psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog.

Jeg arbeider med disse temaområdene: flyktninghelse og likeverdige helsetjenester

Jeg er godkjent veileder.