• Spesialkonsulent
  • E-post: mnl501@unn.no
  • Tlf: 777 54 372

Moa Nyamwathi Lønning

Jeg har en PhD i sosialt arbeid, en master i Refugee and Forced Migration Studies, og en bachelor i Black Studies.

Jeg arbeider med temaområdene: flyktninghelse og tvungen migrasjon.