• Psykologspesialist
  • E-post: marit.woldstad@unn.no
  • Tlf: 777 54378

Marit Irene Woldstad

Jeg er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi

Jeg arbeider med disse temaområdene: Tortur, flyktninghelse, tvungen migrasjon, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.