• Psykologspesialist/Fagutvikler
  • E-post: marit.borchgrevink@unn.no
  • Tlf: 777 54374

Marit Christine Borchgrevink

 

Jeg er psykologspesialist innen klinisk barn- og ungdomspsykologi, og fagutvikler.

Jeg arbeider med disse temaområdene: flyktninghelse, tvungen migrasjon, enslige mindreårige flyktninger/flyktningbarn, resiliensfremmende arbeid, traumatisering, hjelperes reaksjoner, helseerklæringer i utlendingssaker, samt fagpolitiske og menneskerettslige perspektiv.

Jeg er ICDP-veileder og har etterutdanning i kroppsorientert traumebehandling, hypnose og EMDR.

Jeg har også utdanning innen sosialantropologi, fransk og biologi.