• Psykolog
  • E-post: marianne.sandbu.ryeng@unn.no
  • Tlf: 777 54363

Marianne Sandbu Ryeng

Jeg arbeider med disse temaområdene: vold og seksuelle overgrep, dissosiasjon, prosjektleder for e-læringskurs om traumebehandling.

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og sertifisert EMDR – terapeut.