• Spesialkonsulent
  • E-post: marianne.larssen@unn.no
  • Tlf: 777 54385

Marianne Larssen

Jeg har en master i sosiologi.

Jeg arbeider med temaområdene: selvmord, selvskading og psykososial beredskap.

Jeg er utdannet kursleder i ”Førstehjelp ved selvmordsfare”